Kandidatuppsats Reklam och PR (KUPPR)

Litteratur


OBS !


Det sker inte någon nyantaging till denna kurs.


Namn:
Kandidatuppsats Reklam och PR
Termin: H16
Period: 3 4
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 15,0
Språk: Svenska

Kontakt:


Koordinator:
Head of course:
Hans Rämö

Lärare: