Identity Politics (IDPO)


Name:Helena Flinck
Phone:+46 8 674 7433
Fax:+46 8 674 7440
E-mail: hf@sbs.su.se
Room:7:143
Reception room:2:351 hus 2, vind 2
Reception hours:Mon-Wen 14-15
Functional
Responsibility:
Koordinator
Unit:
Sektionen för marknadsföring

 
Presentation:
 
  Helena Flinck är kurskoordinator vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Helena koordinerar Marknadsföringskurserna inom Företagsekonomi - FEK III, IV och V. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat schemaläggning, uppdatering av information på hemsidor samt studentkontakter.

Please Note !


There will be no new admissions to this course.


Course title:
Identity Politics
Semester: Autumn term 2014
Study period: 3 4
Rate of studies: 50%
Level: Graduate level (second cycle)
Credits: 7.5
Language of instruction: English

Contact:


Course coordinator:
Helena Flinck
Head of course:
Jacob Östberg

Teachers: