Magisteruppsats i företagsekonomi (MAUPP)Namn:Doris Rehnström
Telefon:+46 8 163028
Fax: 
Epost: dor@sbs.su.se
Rum:15:405b
Mottagningstid:Ti-Fre 10:30-12:00
Mobil: 
Funktion:
Enhet:

 
Presentation:
 
  Doris Rehnström är kurskoordinator vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Hon koordinerar kurserna inom Finansiering. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat schemaläggning, uppdatering av information på hemsidor samt studentkontakter.

OBS !


Det sker inte någon nyantaging till denna kurs.


Namn:
Magisteruppsats i företagsekonomi
Termin: H16
Period: 1 2 3 4
Studietakt: 50%
Nivå: Avancerad
Poäng: 15,0
Språk: Svenska

Kontakt:


Koordinator:
Helena Flinck
Marknadsföring
Ludmila Lindgren
Management
Toivo Lepp
Redovisning
Doris Rehnström
Finansiering
Head of course:
Li Malmström
Finansiering
Martin Svendsen
Jessica Lindbergh
Management
Roland Almqvist
Redovisning

Lärare: