Magisteruppsats i företagsekonomi (MAUPP)Namn:Helena Flinck
Telefon:+46 8 674 7433
Fax:+46 8 674 7440
Epost: hf@sbs.su.se
Rum:7:143
Mottagningsrum:2:351 hus 2, vind 2
Mottagningstid:Mån-Ons 14-15
Funktion:
Koordinator
Enhet:
Sektionen för marknadsföring

 
Presentation:
 
  Helena Flinck är kurskoordinator vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Helena koordinerar Marknadsföringskurserna inom Företagsekonomi - FEK III, IV och V. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat schemaläggning, uppdatering av information på hemsidor samt studentkontakter.

OBS !


Det sker inte någon nyantaging till denna kurs.


Namn:
Magisteruppsats i företagsekonomi
Termin: H16
Period: 1 2 3 4
Studietakt: 50%
Nivå: Avancerad
Poäng: 15,0
Språk: Svenska

Kontakt:


Koordinator:
Helena Flinck
Marknadsföring
Ludmila Lindgren
Management
Toivo Lepp
Redovisning
Doris Rehnström
Finansiering
Head of course:
Li Malmström
Finansiering
Martin Svendsen
Jessica Lindbergh
Management
Roland Almqvist
Redovisning

Lärare: