Magisteruppsats i företagsekonomi (MAUPP)Namn:Toivo Lepp
Telefon:+46 8 16 29 29
Fax:+46 8 674 7440
Epost: tle@sbs.su.se
Rum:24:38
Mottagningsrum:24:38
Mottagningstid:mån-ons 14-15
Funktion:
Koordinator
Lokalbokningsansvarig
Enhet:
Sektionen för redovisning

 
Presentation:
 
  Toivo Lepp är kurskoordinator vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Han koordinerar kurserna inom Redovisning. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat schemaläggning, uppdatering av information på hemsidor samt studentkontakter. Frågor kring studentportalen Fastreg kan ställas till Toivo.

Toivo är även lokalbokningsansvarig vid Företagsekonomiska institutionen. Förfrågningar kring hyra av lokaler och övriga utrymmen kan ställas till honom.OBS !


Det sker inte någon nyantaging till denna kurs.


Namn:
Magisteruppsats i företagsekonomi
Termin: H16
Period: 1 2 3 4
Studietakt: 50%
Nivå: Avancerad
Poäng: 15,0
Språk: Svenska

Kontakt:


Koordinator:
Helena Flinck
Marknadsföring
Ludmila Lindgren
Management
Toivo Lepp
Redovisning
Doris Rehnström
Finansiering
Head of course:
Li Malmström
Finansiering
Martin Svendsen
Jessica Lindbergh
Management
Roland Almqvist
Redovisning

Lärare: