Magisteruppsats i företagsekonomi (MAUPP)Namn:Ludmila Lindgren
Telefon:+46 8 16 17 63
Fax:+46 8 674 7440
Epost: lli@sbs.su.se
Rum:15:213
Funktion:
Koordinator
Enhet:
Sektionen för management

 
 
 
 

OBS !


Det sker inte någon nyantaging till denna kurs.


Namn:
Magisteruppsats i företagsekonomi
Termin: H16
Period: 1 2 3 4
Studietakt: 50%
Nivå: Avancerad
Poäng: 15,0
Språk: Svenska

Kontakt:


Koordinator:
Helena Flinck
Marknadsföring
Ludmila Lindgren
Management
Toivo Lepp
Redovisning
Doris Rehnström
Finansiering
Head of course:
Li Malmström
Finansiering
Martin Svendsen
Jessica Lindbergh
Management
Roland Almqvist
Redovisning

Lärare: