Performance Management (PM)


Name:Toivo Lepp
Phone:+46 8 16 29 29
Fax:+46 8 674 7440
E-mail: tle@sbs.su.se
Room:24:38
Reception room:24:38
Reception hours: 
Functional
Responsibility:
Koordinator
Lokalbokningsansvarig
Unit:
Sektionen för redovisning

 
Presentation:
 
  Toivo Lepp är kurskoordinator vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Han koordinerar kurserna inom Redovisning. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat schemaläggning, uppdatering av information på hemsidor samt studentkontakter. Frågor kring studentportalen Fastreg kan ställas till Toivo.

Toivo är även lokalbokningsansvarig vid Företagsekonomiska institutionen. Förfrågningar kring hyra av lokaler och övriga utrymmen kan ställas till honom.
Please Note !


There will be no new admissions to this course.


Course title:
Performance Management
Semester: Spring term 2018
Study period: 1
Rate of studies: 100%
Level: Graduate level (second cycle)
Credits: 7.5
Language of instruction: English

Restrictions:


The number of places available is limited.
If necessary, selection usually takes place through a lottery.

Contact:


Course coordinator:
Toivo Lepp
Head of course:
Fredrik Svärdsten