Kandidatuppsats Reklam och PR (KUPPR)

Lärare


Namn:Hans Rämö
Titel:
Universitetslektor

Docent
Telefon:+46 8 161209
Fax:+46 8 674 7440
E-post: hra@sbs.su.se
Rum:15:315c
Funktion:
Medlem:

Presentation:
  Hans Rämö är lektor på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Hans forskningsintressen handlar om tid och rum i management och marknader, t ex avseende ansvarsfullt företagande (CSR), kommunikation, nätverk, projekt, tillit samt vetenskapsfilosofi och vetenskapssociologi.

Undervisning

Hans undervisar i CSR, företags- och marknadskommunikation, management och vetenskaplig metod.

OBS !


Det sker inte någon nyantaging till denna kurs.


Namn:
Kandidatuppsats Reklam och PR
Termin: H16
Period: 3 4
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 15,0
Språk: Svenska

Kontakt:


Koordinator:
Head of course:
Hans Rämö

Lärare: