Magisteruppsats i företagsekonomi (MAUPP)

Lärare


Namn:Martin Svendsen
Titel:
Universitetslektor

Fil dr
Telefon:+46 8 674 79 40
E-post: mas@sbs.su.se
Rum:7:118
Funktion:
Medlem:

Presentation:
  Martin Svendsen är Fil.Dr. och lektor vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Tidigare har Martin varit verksam som konsult inom marknadskommunikation.

Undervisning
Martin Svendsen undervisar för närvarande i organisation och marknadskommunikation. Martin undervisar både på grundnivå och avancerad nivå, kurser som Vetenskap och Metod, Företagsvetenskap, Företags- och Managementkommunikation, Organisation ll, Ledarskap och organisering av projekt.

Forskningsområde
Martins huvudintresse rör lojalitet och de teoretiska implikationer som tillämpningen av begreppet har på analysen av relationer i en marknadskontext.

OBS !


Det sker inte någon nyantaging till denna kurs.


Namn:
Magisteruppsats i företagsekonomi
Termin: H16
Period: 1 2 3 4
Studietakt: 50%
Nivå: Avancerad
Poäng: 15,0
Språk: Svenska

Kontakt:


Koordinator:
Helena Flinck
Marknadsföring
Ludmila Lindgren
Management
Toivo Lepp
Redovisning
Doris Rehnström
Finansiering
Head of course:
Li Malmström
Finansiering
Martin Svendsen
Jessica Lindbergh
Management
Roland Almqvist
Redovisning

Lärare: