Magisteruppsats i företagsekonomi (MAUPP)

Lärare


Namn:Li Malmström
Titel:
Universitetslektor

Ekon dr
Telefon:+46 8 163014
Fax:+46 8 674 7440
E-post: lm@sbs.su.se
Rum:15:416
Funktion:
Sektionsledare
Enhet:
Sektionen för finansiering
Medlem:
Utvecklingsrådet

Presentation:
  Li Malmström är universitetslektor och huvudlärare i finansiering vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Hon disputerade 1995 med en avhandling som handlade om fastighetskrisen i början av 1990-talet. Hon är sammankallande i Advisory Board.

Undervisning

Li ansvarar för kurserna Real Estate Management på kandidatnivå och Financial Accounting and Corporate Finance inom civ.ekon. programmet. Hon undervisar i MBA programmet Banking and Finance i St Petersburg. Li håller även gästföreläsningar i bolagsstyrning på Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.

Forskningsområde
Li forskar om institutionella ägare och deras ägaransvar i börsnoterade bolag och är medlem i SNS Corporate Governance Network.

OBS !


Det sker inte någon nyantaging till denna kurs.


Namn:
Magisteruppsats i företagsekonomi
Termin: H16
Period: 1 2 3 4
Studietakt: 50%
Nivå: Avancerad
Poäng: 15,0
Språk: Svenska

Kontakt:


Koordinator:
Helena Flinck
Marknadsföring
Ludmila Lindgren
Management
Toivo Lepp
Redovisning
Doris Rehnström
Finansiering
Head of course:
Li Malmström
Finansiering
Martin Svendsen
Jessica Lindbergh
Management
Roland Almqvist
Redovisning

Lärare: