Magisteruppsats i företagsekonomi (MAUPP)

Aktuellt

Idépapper ska vara inlämnat senast 2016-09-02, kl 13:00 i Fastreg forum. Var vänlig använd den mall som ligger under "Kursmaterial - Formulär"


Vi återkommer med handledare inom kort.

OBS !


Det sker inte någon nyantaging till denna kurs.


Namn:
Magisteruppsats i företagsekonomi
Termin: H16
Period: 1 2 3 4
Studietakt: 50%
Nivå: Avancerad
Poäng: 15,0
Språk: Svenska

Kontakt:


Koordinator:
Helena Flinck
Marknadsföring
Ludmila Lindgren
Management
Toivo Lepp
Redovisning
Doris Rehnström
Finansiering
Head of course:
Li Malmström
Finansiering
Martin Svendsen
Jessica Lindbergh
Management
Roland Almqvist
Redovisning

Lärare: