Reklamstrategi (RESTR)

KursbeskrivningI kursen studeras reklam, definierad som marknadskommunikation, ur ett lednings-/eller projektledarperspektiv. Mot en bakgrund av teorier och modeller som förklarar hur människor bearbetar och påverkas av reklam diskuteras hur man planerar, beställer, genomför och utvärderar reklamkampanjer för att nå största möjliga effekt. Kursen täcker i första hand, men inte enbart, reklam från företag riktad till konsumenter.


Kursen lägger stor vikt vid såväl strategi som taktik, och framförallt hur dessa nivåer samverkar. De strategiska frågeställningarna utgår från att reklaminsatserna kan bidra till att stärka företagets varumärke och försäljning, på kort såväl som lång sikt. Här läggs stor vikt vid analys och marknadsundersökningar som ligger till grund för VAD reklamen ska åstadkomma i termer av målsättningar, målgrupp och önskad varumärkesposition. Den taktiska delen fokuserar på HUR reklamen ska utformas på konkret hantverksnivå, när det gäller till exempel kreativitet, medieval, specifika budskapsstrategier, färg och form.


Projektarbete är ett centralt inslag i kursen. Deltagarna ska applicera teoretiska kunskaperna på ett case, i form av att producera en detaljerad kommunikationsplan som innehåller strategi, taktik och illustrerade förslag på konkreta reklaminsatser. Kursen innehåller dessutom föreläsningar, gästföreläsningar och seminarier.


Kursansvarig Niklas Bondesson, Ek.Dr. Niklas träffas i samband med undervisningen eller nås på niklas.bondesson@sbs.su.se


Kurskoordinator är Helena Flink. Hon nås hf@fek.su.seKursens lärandemål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
1) beskriva och redogöra för teoribildningen kring vilka effekter reklam har på målgruppen samt hur reklam påverkar målgruppens beteende.
2) praktiskt tillämpa kursens modeller för att planera, genomföra och utvärdera reklamkampanjer

Byt termin


Namn:
Reklamstrategi
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kurskod: PR2521

Kursplan

Kontakt:


Koordinator:
Helena Flinck
Kursansvar:
Niklas Bondesson
Examinator:
Niklas Bondesson
Studentservice:
Läs mer