Marknadskommunikation och medier (MOM)

Kursbeskrivning


Kursens lärandemål
Lärandemål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

1. Definiera, förklara och tillämpa de vetenskapliga begrepp, perspektiv och metoder som kursmomentet
behandlar.

2. Kritiskt och på vetenskapliga grunder analysera, reflektera och resonera kring olika mediefenomen,
mediestrukturer, form, innehåll i samband med marknadskommunikation.

Färdighet och förmåga

3. Diskutera kring utvecklingen av -och mediernas roll över tid i en marknadskommunikations kontext

Värderingsförmåga och förhållningssätt

4. Reflektera över hur marknadskommunikationen påverkas av förändringar i mediestrukturen.

Byt termin


Namn:
Marknadskommunikation och medier
Termin: V19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kurskod: pr3521

Kursplan

Kontakt:


Koordinator:
Helena Flinck
Kursansvar:
Christian Persson
Examinator:
Christian Persson
Studentservice:
Läs mer