Marknadsföring på internet (MAINT)

KursbeskrivningKursens övergripande mål är att ge kunskap om hur Internets egenskaper påverkar hur varor och tjänster marknadsförs på Internet samt hur handel av varor och tjänster på Internet går till.
Kursen omfattar tre huvudblock som är integrerade i en pedagogisk helhet:
1. Marknadskommunikation via interaktiva medier
2. Elektronisk handel (e-handel)
3. Seminariearbete som behandlar olika teman om marknadskommunikation på Internet
Föreläsarna kommer från SU (SBS) samt från näringslivet.
Föreläsningarna på kursen är dels knutna till litteraturen och dels mer fristående och kompletterar därmed de mer teoretiska föreläsningarna med praktiska och tillämpade aspekter.


Kursens lärandemål
The overall aim of the course is to provide knowledge about the marketing of goods and services on Digital media.

The course comprises three main blocks that are integrated into a pedagogical whole:
1. Marketing communication via digital media
2. Electronic commerce (e-commerce)
3. Seminar work that deals with various themes on Digital marketing

The lecturers come from SU (SBS) and from the business community. The lectures are partly linked to the literature and partly more independent and thus complement the more theoretical lectures with practical and applied aspects.

Learning outcomes

After completing the course, the student should be able to:
Knowledge and understanding
1. Understand the marketing principles for goods and services via digital media.
2. Understand the use of social media in a marketing communication context.
3. Understand the basic characteristics of e-commerce in comparison with traditional commerce.
4. Explain different methods for advertising and PR on the Internet, and different methods to measure its effects.
Skills and Abilities
5. Ability to discuss about ethics and privacy issues in connection with marketing communication on the Internet.
Evaluation ability and approach
6. Reflect on how marketing is affected by digitization of information.

Byt termin


Namn:
Marknadsföring på internet
Termin: H19
Period: 3
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kurskod: PRMFI1

Syllabus

Kontakt:


Koordinator:
Helena Flinck
Kursansvar:
Christian Persson
Examinator:
Christian Persson
Studentservice:
Läs mer