Lyx och begär genom tiderna (LUX)

Course descriptionDenna kurs behandlar lyx och begär som en kulturell företeelse och ger studenterna en överblick över större
historiska och samtida skiften när det gäller materiella uttryck och moraliska bedömningar av lyx och begär.
Vidare syftar kursen till att placera denna utveckling i relation till samhällsutvecklingen i övrigt. Kursen ger
även en introduktion i den teoribildning och begreppsapparat som kommer att användas i analysen av lyx och
begär.

Please Note !


There will be no new admissions to this course.


Course title:
Lyx och begär genom tiderna
Semester: Autumn term 2017
Study period: 3 4
Rate of studies: 50%
Level: Graduate level (second cycle)
Credits: 7.5
Language of instruction: English

Contact:


Course coordinator:
Helena Flinck
Head of course:
Paula von Wachenfeldt

Teachers:


Fernholm Johanna
Michelle Labrague
Paula Von Wachenfeldt