Kandidatuppsats Reklam och PR (KUPPR)

Kursbeskrivning


Kursens lärandemål
Studenter som genomgått kursen förväntas kunna:

• Definiera, förklara och tillämpa vetenskapliga begrepp, perspektiv, metoder och praktiska tekniker rörande varumärken/reklam och PR.
• Tillämpa olika slags metoder för idéutveckling, planering och visualisering av budskap.
• Självständigt och kritiskt författa en kandidatuppsats i ämnet reklam och PR.

OBS !


Det sker inte någon nyantaging till denna kurs.


Namn:
Kandidatuppsats Reklam och PR
Termin: H16
Period: 3 4
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 15,0
Språk: Svenska

Kontakt:


Koordinator:
Head of course:
Hans Rämö

Lärare: