Kreativa processer inom marknadskommunikation (KREA)

KursbeskrivningKreativitet är ett centralt inslag i utvecklingsprojekt inom marknadskommunikation. I kursen ges en
tvärvetenskaplig genomgång av olika perspektiv på kreativa processer. Teoretiska perspektiv på olika nivåer
av processer, såsom individ, grupp, projekt och organisation, behandlas. Syftet är att studenterna utvecklar
grundläggande kunskaper om centrala begrepp och modeller inom dessa perspektiv. Kursen relaterar också de
olika teorierna om kreativitet till projektledning. Därutöver behandlas praktiska färdigheter i hur kreativitet
kan stimuleras och upprätthållas.


Kursens lärandemål
Lärandemål

Kursen utgör en introduktion till olika perspektiv på kreativa processer.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

1. Förstå och kunna redogöra för kursens teorier och modeller som rör kreativa processer.

Färdighet och förmåga

2. Tillämpa färdigheter när det gäller hur kreativitet kan stimuleras och upprätthållas.

3. Planera projektarbete med hänsyn till kreativitet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

4. Reflektera kring alternativa synsätt på kreativa processer.

5. Värdera alternativa angreppssätt för att leda kreativa processer

Byt termin


Namn:
Kreativa processer inom marknadskommunikation
Termin: V19
Period: 4
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kurskod: PR2542

Syllabus

Kontakt:


Koordinator:
Helena Flinck
Kursansvar:
Niklas Bondesson
Examinator:
Niklas Bondesson
Studentservice:
Läs mer

Lärare:


Bondesson Niklas
Hjalmarson Hanna
Valldeby David
Erik Modig
Lennart Högman
Lennart Högman Brodin et al. kapitel 7-9.
Mattias Sjöstrand