Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAMARK)

Kursbeskrivning

Byt termin


Namn:
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen
Termin: H19
Period: 3 4
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 15,0
Språk: Svenska

Kurskod: FE3933

Syllabus

Kontakt:


Koordinator:
Helena Flinck
Kursansvar:
Hans Rämö
Examinator:
Hans Rämö
Studentservice:
Läs mer

Lärare: