Publications Profile »
Articles
2018 Klamberg Mark
The Legality of Rebel Courts during Non-International Armed Conflicts. Journal of International Criminal Justice, 16(2), 235-263
2017 Bådagård Lovisa
Klamberg Mark
The Gatekeeper of the ICC. Prosecutorial Strategies for Selecting Situations and Cases at the International Criminal Court. , 48(3), 639-733
Georgetown Journal of International Law, 48(3), 639-733
2016 Klamberg Mark
Överföring av personuppgifter till tredje land: Safe Harbor. Juridisk Tidskrift, 782-797
2016 Klamberg Mark
Ulf Lundqvist, Laga och rättvis rättegång – Om bevisförbud i rättspraxis. Juridisk Tidskrift, 986-991
2015 Klamberg Mark
The Alternative Hypothesis Approach, Robustness and International Criminal Justice. A Plea for a ‘Combined Approach’ to Evaluation of Evidence. Journal of International Criminal Justice, 13(3), 535-553
2013 Klamberg Mark
Gränsdragningen mellan utlänningslagen och svensk straffrätt beträffande internationella brott. Juridisk Tidskrift, 286-293
2012 Klamberg Mark
Utomrättslig avrättning eller legitim krigföring? Obama kan tvingas ompröva USA:s drönarstrategi. Internationella Studier, 49-51
2010 Klamberg Mark
What are the Objectives of International Criminal Procedure? Reflections on the Fragmentation of a Legal Regime. Nordic Journal of International Law, Vol. 79, No. 2, 2010, 79(2), 279-302
2010 Klamberg Mark
Sántha Hanga
Lennartsson Hartmann Ylva
Crimes Against Humanity in Western Sahara. The Case Against Morocco. Juridisk Publikation, 175-199
2009 Klamberg Mark
FRA:s signalspaning ur ett rättsligt perspektiv. Svensk Juristtidning, 4, , 519-541
2009 Klamberg Mark
International Criminal Law in Swedish Courts. The Principle of Legality in the Arklöv Case. International Criminal Law Review, 9(2), 395-409
2007 Gallmetzer Reinhold
Klamberg Mark
Individual Responsibility for Crimes Under International Law. The UN ad hoc Tribunals and the International Criminal Court. , 60-77
2007 Klamberg Mark
Fråga om tillämpning av legalitetsprincipen beträffande folkrättsbrott. Juridisk Tidskrift: vid Stockholms Universitet, 19(1), 130-
Books
2017 Klamberg Mark
Commentary on the Law of the International Criminal Court.

Torkel Opsahl Academic EPublisher
2015 Klamberg Mark
Power and Law in International Society.how international law influences international relations.

Routledge
2013 Klamberg Mark
Evidence in International Criminal Trials.Confronting Legal Gaps and the Reconstruction of Disputed Events.

Martinus Nijhoff Publishers
Book Chapters
2017 Klamberg Mark
Exploiting legal thresholds, fault-lines and gaps in the context of remote warfare.
Research Handbook on Remote Warfare , 186-210
2016 Klamberg Mark
Inhämtning och bearbetning av personuppgifter i samband med brottsbekämpning och försvarsunderättelseverksamhet.
Rättsinformatik Juridiken i det digitala informationssamhället, 219-243
2016 Klamberg Mark
Skydd enligt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna; Skydd enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Rättsinformatik Juridiken i det digitala informationssamhället , 168-174
2015 Klamberg Mark
Inhämtning och bearbetning av personuppgifter i samband med brottsbekämpning och försvarsunderrättelseverksamhet.
Rättsinformatik juridiken i det digitala informationssamhället
2014 Klamberg Mark
Recharacterisation of Charges in International Criminal Trials.
Festskrift till Christian Diesen , 327-345
2014 Klamberg Mark
International Law in the Age of Asymmetrical Warfare, Virtual Cockpits and Autonomous Robots.
International Law and Changing Perceptions of Security Liber Amicorum Said Mahmoudi, 152-170
2013 Klamberg Mark
Article 64 Functions and powers of the Trial Chamber.
Code of International Criminal Law and Procedure, annotated
2012 Klamberg Mark
Fura Elisabet
The Chilling Effect of Counter-Terrorism Measures.A Comparative Analysis of Electronic Surveillance Laws in Europe and the USA.
Freedom of Expression Essays in honour of Nicolas Bratza, 463-481
2012 Klamberg Mark
Unification or Fragmentation?Structural Tendencies in International Criminal Procedure.
The diversification and fragmentation of international criminal law , 593-631
2010 Klamberg Mark
FRA and the European Convention on Human Rights.A Paradigm Shift in Swedish Electronic Surveillance Law.
Overvåking i en rettstat , 99-134
Comprehensive Doctoral Thesis and Monograph Doctoral Thesis
2012 Klamberg Mark
Evidence in International Criminal Procedure.Confronting Legal Gaps and the Reconstruction of Disputed Events.
Reports and Conference papers
2012 Klamberg Mark
The Concept of Genocide and the Anfal Campaign.
2008 Klamberg Mark
Kommersiella avtal kan bli lättare att hävda mot andra stater.
2008 Klamberg Mark
Vad är domarens roll?
2008 Klamberg Mark
Det behövs ny svensk lag om internationella brott.
2007 Klamberg Mark
Är Sverige en fristad för krigsförbrytare?
2006 Klamberg Mark
Saddam borde ha tystats.