År
Författare
Titel
2021Jensen Tommy
Sandström Johan
Gruvans makt.
Black Island Books
2021Svendsen Jens Martin
Vade mecum.Nio brev om företagsekonomins obegripliga gripenhet.
Bokförlaget Korpen
2020Alvehus Johan
Jensen Tommy
Organisation.
Studentlitteratur AB
2020Larsson Pär
Löwstedt Jan
Strategier och förändringsmyter.ett organiseringsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete.
Studentlitteratur AB
2019Jensen Tommy
Sandström Johan
Organisation och ansvar.om hur organisatoriska processer hindrar ansvarstagande.
Liber
2019Eklöv Alander Gunilla
En bok om revision.
Studentlitteratur AB
2018Östberg Jacob
Graffman Katarina
Vi är vad vi köper.Konsumtionskulturen är här för att stanna.
Mondial
2018Holmqvist Mikael
Handels.maktelitens skola.
Bokförlaget Atlantis
2018Almqvist Roland
Graaf Johan
Parment Anders
Boken om ekonomistyrning.Övningsbok med lösningar.
Studentlitteratur AB
2018Almqvist Roland
Graaf Johan
Jannesson Erik
Parment Anders
Skoog Matti
Boken om ekonomistyrning.
Studentlitteratur AB
2017Frostling-Henningsson Maria
Kvalitativa metoder.introspektion, poesi, netnografi, collage och skuggning.
Studentlitteratur AB
2017Holmqvist Mikael
Leader Communities.The Consecration of Elites in Djursholm.
Columbia University Press
2016Jensen Tommy
Sandström Johan
Fallstudier.
Studentlitteratur AB
2016Mobarek Asma
Mollah Sabur
Global Stock Market Integration.Co-Movement, Crises, and Efficiency in Developed and Emerging Markets.
Palgrave Macmillan
2015Zan Luca
Bonini Baraldi Sara
Lusiani Maria
Shoup Daniel
Ferri Paolo
Onofri Federica
Managing Cultural Heritage.An International Research Perspective.
Ashgate
2015Holmqvist Mikael
Djursholm.Sveriges ledarsamhälle.
Bokförlaget Atlantis
2015Jarosz Olivier
Kornikov Konstantin
Söderman Sten
ECA Club Management Guide.
ECA European Club Association
2015Cederström Carl
Spicer André
The Wellness Syndrome.
Polity Press
2015Alvehus Johan
Jensen Tommy
Organisation.
Studentlitteratur AB
2015Bay Charlotta
Finansens folkdräkt.Om att översätta ekonomi så folk förstår.
Stockholm School of Economics Institute for Research
2015Carrington Thomas
Catasús Bino
Eklöv Alander Gunilla
Johed Gustav
Lundqvist Pernilla
Marton Jan
Runesson Emmeli
IFRS.Dilemman och utmaningar.
Studentlitteratur AB
2013Dyhre Anna
Parment Anders
Employer Branding.allt du behöver veta för att bli en attraktiv arbetsgivare.
Liber
2013Kotler Philip
Armstrong Gary
Parment Anders
Marknadsföring.teori, strategi och praktik.
Pearson
2013Svensson Peter
Östberg Jacob
Marknadsföring, människor och interaktion.
Studentlitteratur
2013Söderman Sten
Football and management.comparisons between sport and enterprise.
Palgrave Macmillan
2013Parment Anders
Die Generation Y.Mitarbeiter der Zukunft motivieren, integrieren, führen.
Springer
2013Parment Anders
Ottosson Mikael
Marknadsföring och distribution.strategiska vägval avseende marknadskanaler.
Liber
2013Parment Anders
Ottosson Mikael
Hållbar marknadsföring.hur sociala, miljömässiga och ekonomiska hänsynstaganden kan bidra till hållbara företag och marknader.
Studentlitteratur
2013Holmqvist Mikael
Spicer André
Managing 'human resources' by exploiting and exploring people's potentials.
Emerald Group Publishing Limited
2013Catasús Bino
Hellman Niclas
Christopher Humphrey
Revisionens roll i bolagsstyrningen.
SNS förlag
2012Kindström Daniel
Kowalkowski Christian
Parment Anders
Marknadsföring mellan företag.
Liber
2012Jensen Tommy
Tollefsen Aina
Globalisering.
Liber
2012Jensen Tommy
Sandström Johan
Organisation och ansvar.Om hur organisatoriska processer hindrar ansvarstagande.
Liber
2012Brännback Malin
Carsrud Alan L.
Family firms.case studies on the management of growth, decline, and transition.
Springer-Verlag New York
2012Almqvist Roland
Holmgren Caicedo Mikael
Johanson Ulf
Mårtensson Maria
Ansvarsfull verksamhetsstyrning.
Liber
2011Parment Anders
Kotler Philip
Armstrong Gasry
Principles of Marketing.Swedish edition.
Prentice-Hall
2011Parment Anders
Generation Y in Consumer and Labour Markets.
Routledge
2011Parment Anders
Nilsson Fredrik
Olve Nils-Göran
Controlling for Competitiveness.Strategy Formulation and Implementation Through Management Control.
C. Hurst & Co.
2011Lind Rolf
Ivarsson Westerberg Anders
Ledning av företag och förvaltningar. .
SNS
2011Thanem Torkild
The Monstrous Organization.
Edward Elgar
2011Bjerke Björn
Rämö Hans
Entrepreneurial Imagination.Time, Timing, Space and Place in Business Action.
Edward Elgar
2011Holmqvist Mikael
Maravelias Christian
Managing Healthy Organizations.worksite health promotion and the new self-management paradigm.
Routledge
2011Nilsson Fredrik
Olve Nils-Göran
Parment Anders
Controladoria Para Fins de Competitividade.Formulação e Implementação de Estratégias Através do Controle Gerencial.
Qualitymark
Publications