Year
Author
Title
2021Dobscha Susan
Östberg Jacob
Introduction to the Special Issue on Gender Impacts. Consumption, Markets, Marketing, and Marketing Organizations. Journal of Marketing Management, 37(3-4), 181-187
2020Alexius Susanna
Furusten Staffan
Med kritisk blick på delningsekonomin. Organisation & Samhälle
2019Eklöv Alander Gunilla
Innefattar undervisningen i redovisning etik? Ekonomisk Debatt, 47(6), 43-54
2019Svendsen Martin
Östberg Jacoc
Varning för Maslows ­bedrägliga tjuskraft! Behovshierarkin – en populär modell som saknar vetenskapliga belägg. Organisation & Samhälle
2018Svendsen Martin
Reklamkritikerna bör rannsaka sitt samvete.
Resumé
2018Reinhold Emilie
Jensen Tommy
Tidsstudiemannen - Le Chronométreur. M@n@gement, 21(1), 672-674
2018Jensen Tommy
Från skuld till handling. Organisation & Samhälle, 10-16
2018Butler Nick
Publish and perish. Clark, T., M. Wright and D.J. Ketchen, Jr. (eds.) (2016) How to get published in the best management journals. Edward Elgar: Cheltenham and Northampton, Mass. Ephemera : Theory and Politics in Organization, 18(2), 411-416
2018Doganova Liliana
Giraudeau Martin
Kjellberg Hans
Helgesson Claes-Fredrik
Lee Francis
Mallard Alexandre
Mennicken Andrea
Muniesa Fabian
Sjögren Ebba
Zuiderent-Jerak Teun
Five years! Have we not had enough of valuation studies by now? , 5(2), 83-91
Valuation Studies, 5(2), 83-91
2018Svendsen Martin
Därför var Sverigedemokraternas valaffischer skicklig propaganda.
Resumé
2018Svendsen Martin
Ansvaret för reklamen vilar inte bara på ett par inköpta konsultaxlar.
Resumé
2018Svendsen Martin
Jan Schermans tankegång om reklam ger mig sömnlösa nätter.
Resumé
2018Eng Larsson Fredrik
Isaksson Olov
Tillgänglighet i handeln - avgörande på både kort och lång sikt. Supply Chain Effect, 12-14
2018Svendsen Martin
Östberg Jacob
Cambridge Analytica-skandalen en chans för branschen att tänka om. Resumé
2017Butler Nick
Delaney Helen
Sliwa Martyna
The labour of academia. Ephemera : Theory and Politics in Organization, 17(3), 467-480
2017Moser Philip
Isaksson Olov
Seifert Ralf
How process industries can improve supply chain performance.
CSCMP's Supply Chain Quarterly
2017Eklöv-Alander Gunilla
Weinberg Susanne
RI:s förslag stärker inte branschen. Balans : tidskrift för redovisning och revision
2016Svendsen Martin
Bekämpa dålig reklam – inte adblockers.
Resumé
2016Söderman Sten
Persson Max
Perspectives of Authenticity - Football Supporters’ Perceptions of New Arenas. Journal of Business and Economics, 7(4), 570-591
2016Eng-Larsson Fredrik
Steeneck Daniel W.
Rice JR. James B.
Retail’s Phantom Inventory Menace, or the Ghosts of Holidays Present. The Wall Street Journal
2016Pullen Alison
Thanem Torkild
Tyler Melissa
Wallenberg Louise
Sexual Politics, Organizational Practices. Interrogating Queer Theory, Work and Organization. Gender, Work and Organization, 23(1), 1-6
2015Svendsen Jens Martin
Lektorn: Zlatans roll - en forntidsföreställning. Resumé
2015Svendsen Jens Martin
Doves reklam visar upp ett antikverat könsrollstänkande. Resumé
2015Svendsen Martin
Reklambranschen liksom alla andra behöver ta ansvar för sitt agerande.
Resumé
2015Berglund Karin
E viral Essay - Entrepreneurship goes viral. The invention of deviant enterprising selves. M@n@gement, 18(5), 359-362
2015Seifert Ralf W.
Isaksson Olov H. D.
Does the Bullwhip Still Strike? Detecting Variability in the Supply Chain.
Tomorrow's Challenges
2015Viio Paul
Nordin Fredrik
When does implementation of relationship orientation in new product launch matter? Industrial Marketing Management, 45, , 47-48
2015Jaakkola Matti
Frösén Johanna
Tikkanen Henrikki
Various forms of value-based selling capability — Commentary on “Value-Based Selling: An Organizational Capability Perspective”. Industrial Marketing Management, 45, , 113-114
2015Berglund Karin
Bent Flyvbjerg, Todd Landman & Sanford Schram (Eds.). (2012) Real social science: Applied phronesis. Cambridge: Cambridge University Press, 308 pages. Scandinavian Journal of Management, 31(3), 455-456
2015Lucarelli Andrea
Giovanardi Massimo
The Polymorphous Nature of Place Branding. A Comparison of Stockholm and Turin. Journal of Macromarketing, 35(1), 139-139
2014Dolles Harald
Söderman Sten
Branding and governance in sports. Best papers from the “Managing Sport” tracks at the EURAM Annual Meeting in Istanbul 2013. Sport, Business and Management, 4(4), 266-269
2014Thanem Torkild
Pullen Alison
Difference, Diversity and Inclusion in Monstrous Organizations. Equality, Diversity and Inclusion, 33(7)
2014Jensen Tommy
Myten om hållbar utveckling. Finsk tidskrift : kultur, ekonomi, politik, 21-30
2014Thanem Torkild
Monstrous leaders. A new leadership category. , 64-67
Mercury, 64-67
2014Jensen Tommy
För dåliga etiska kunskaper och färdigheter i ledningen. Organisation & Samhälle, 44-47
2014Thomas Amos Owen
Would you hire this person? Empowering voters in Peru. Media Development
2014Concha-Ferreira Ignacio
Brands, welfare and welfare-cool. Ephemera : Theory and Politics in Organization, 14(1), 109-117
2014Almqvist Roland
Catasús Bino
Wällstedt Niklas
Det är både teorin och tillämpningen av New Public Management som skapar rädda organisationer!. Organisation & Samhälle, 50-53
2014Holmgren Caicedo Mikael
At the heart of accounting. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 27(8), 1342-1343
2014Holmgren Caicedo Mikael
Transparency redux. Critical Perspectives on Accounting, 25(8), 851-851
2014Wu Desheng
Olson David L.
The State‐Of‐The‐Art Research in ‘Behavioral Risk’. An Introduction to the Special Issue. Systems research and behavioral science, 31(4), 483-486
2014Jensen Tommy
American Pragmatism and Organization: Issues and Controversies, M. Kelemen, N. Rumens (Eds.). Gower, Farnham, UK (2013), 238 pp. Scandinavian Journal of Management, 30(3), 384-385
2013Skoglund Annika
The Courage of Truth. The Government of Self and Others II, Lectures at the College de France, 1983-1984. Scandinavian Journal of Management, 29(2), 206-207
2013Seifert Ralf W.
Isaksson Olov H. D.
The Perks and Pitfalls of Knowledge Diffusion in the Supply Chain.
Tomorrow's Challenges
2013Almqvist Roland
Wällstedt Niklas
Modern verksamhetsstyrning är mångrationell. Kommunal Ekonomi, 25-26
2013Almqvist Roland
Grossi Giuseppe
van Helden G. Jan
Reichard Christoph
Public sector governance and accountability. Critical Perspectives on Accounting, 24(7-8), 479-487
2012Parment Anders
Intressekonflikter vid försäkringsförmedling. Ny Juridik, 39-48
Publications